Důležitá upozornění

Aktualizováno 25.5.2021

Od 27. 4. 2021 platí následující opatření při účasti na mši sv.:
– ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, nanorouška)
– rozestupy 2 m (u nerodinných příslušníků)
– dezinfekce rukou při vstupu do kostela

Zapisování účasti na mši sv. se ruší.

Lektoři, zapisujte se prosím zde na nedělní čtení.
Můžete se zapisovat 8 týdnů dopředu.

Pořad bohoslužeb

Neděle:

Pondělí:

  • 18:00-mše svatá (v Centru Mariapoli)

Úterý – středa:

  • 18:00 – mše svatá

 Čtvrtek:

  • 17:30 – 17:55 – možnost svátosti smíření
  • 17:30 – Adorace
  • 18:00 – mše svatá v kostele (P.Stanislaw)

Pátek:

  • 18:00 – mše svatá

Sobota:

  • 19:00 – mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích


MENU