Důležitá upozornění – aktualizováno 16. 1. 2021

Pořad bohoslužeb

Na nedělní bohoslužby je nutné se zapsat do elektronické tabulky na webu farnosti

Po každé mši sv. je možno přistoupit ke sv. přijímání osobám, které budou nad stanovený limit

17.1. – Neděle

18.1. – 22.1. – Úterý – Pátek

  • 18:00 – mše sv.

24.1. – Neděle

Do odvolání se z důvodu pandemie ruší sobotní večerní mše sv. v Satalicích

MENU