Farní výlet

Milí farníci, termín farního výletu se kvapem blíží. Přihlášeno je již 53 účastníků! Platbu za dopravu ve výši 200,-Kč/os. posílejte prosím nejlépe ihned na vin...

MENU