Author: admin

Farní výlet 0

Farní výlet

Milí farníci, termín farního výletu se kvapem blíží. Přihlášeno je již 53 účastníků! Platbu za dopravu ve výši 200,-Kč/os. posílejte prosím nejlépe ihned na vinořský farní účet č. 113495329/0800, v.s. 1111. Uveďte prosím vždy...

Malování kostela 0

Malování kostela

Milí farníci, níže naleznete tabulku s přehledem prací, které je potřeba udělat, abychom mohli připravit a následně znovu uvést do provozu kostel. Počet osob je orientační, samozřejmě, že některé práce nejsou tak náročné a tak...