Výuka náboženství

Římskokatolická farnost  Povýšení sv. Kříže Praha–Vinoř Vinořské nám. 16, 190 17 Praha 9 – Vinoř; tel. 603 171 772      PŘIHLÁŠKA DO VYUČOVÁNÍ NÁ...

Poutní slavnost

V neděli 14. září v 9.00 bude v kostele Povýšení sv. Kříže poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude P. Jaroslav Krajl, zdejší rodák. Po mši sva...

MENU