Postní cesta 2024

Katechetický tým farnosti připravuje pro děti adventní a postní cestičku.

Letošní postní putování nebude po kamenité cestičce, ale podél pramene a následné řeky. Na slavnost Vigilie Zmrtvýchvstání budeme u nás v kostele svědky křtu čtyř dospělých katechumenů. Chceme toto období prožít s nimi a společně se připravit na obnovu svého křtu.

Na 1. neděli postní si připomeneme, že každý z nás je pozván k plnějšímu životu. Bůh volá každého z nás jménem, na každém z nás mu záleží. Dopiš svoje jméno, které jsi dostal při křtu, na obrázek. V kostele v boční lodi na nástěnce najdeš text křtu. Jestli se chceš společně připravovat na jeho obnovu, připiš i tam svoje jméno.

Při 2. neděli postní čteme evangelium o proměnění Pána Ježíše na hoře Tábor. Jeho šat zářivě zbělel. Také při křtu člověk dostává bílý šat symbolizující čistou duši. Většinou se používá symbol křestní rouška. Podívej se na svoji křestní roušku, pokud ji mají rodiče schovanou. Nakresli obrázek, co na ní máš, anebo co bys na ní chtěl mít.