Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha – Vinoř

Lektoři
Neděle 1. čtení 2. čtení Zápis

Stanislav Hájek Kateřina Hájková zapsat

zapsat

zapsat

zapsat

zapsat

zapsat

zapsat

zapsat