Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha – Vinoř

Lektoři
Neděle 1. čtení 9:00 2. čtení 9:00 1. čtení 10:30 2. čtení 10:30 Zápis

zapsat

zapsat

zapsat

zapsat

zapsat

zapsat

zapsat

zapsat