Další novinky v kostele – pozvání k dialogu

Milí farníci,

v letošním roce jsme začali s několika úpravami a vylepšeními stávajícího zařízení jak na faře, tak v kostele. Po výrazném projektu obnovy varhan, na kterém jste se podíleli v minulých letech jde spíše o dílčí změny jako je např. modernizace ozvučení, výmalba kostela, nové židle, vylepšení akustiky v Betlémě. Výčet oprav a investic najdete na webu farnosti.

Rád bych vám touto cestou přiblížil některé další projekty, které zvažuji. Osobně bychom se o nich mohli pobavit např. v neděli 2. 6. během farního kafe po mši svaté. Někteří z vás jsou pamětníky stávajících úprav a tak bych si rád poslechl i jejich historii.

Nový koberec a uspořádání presbytáře

Koberec, který je v presbytáři již dosluhuje. Proto plánujeme jeho výměnu. Při té příležitosti, tedy prací na pokládce nového koberce, bych se rád zamyslel nad dílčími úpravami, které by mohly proběhnout.

 1. snížení stupně pod oltářem a posunutí oltáře směrem do lodi.
  • Dřevěný stupeň pod oltářem bychom snížili, prodloužili presbytář o cca 40 cm směrem do lodi a oltář posunuli vpřed.
 2. změna umístnění křtitelnice
  • Křtitelnice by měla mít svůj svébytný prostor pro slavení křestní liturgie. V současné době je tak trochu doplňkem presbytáře. Rád bych ji proto přesunul do lodi k oltáři Panny Marie. To umožní zařazení průvodu ke křtitelnici po bohoslužbě, jak o tom mluví křestní obřady. Zároveň se díky dispozici kostela příliš nezmění její viditelnost, resp. možnost lidí v kostele na křest vidět. Naopak díky židlím a větší variabilitě prostoru se budou moci ke křtitelnici lidé lépe shromáždit.
 3. Ambon a sedes
  • Díky uvolněnému prostoru pod kazatelnou se nabízí otázka, jak ho využít. Jedním nápadem je upravit toto místo tak, aby se sem mohl přesunout ambon. Na jeho místo by pak mohlo být umístěno sedalo pro kněze a jáhna.
  • Jaký by to mělo smysl? Viditelnost ambonu se de facto nezmění. Zlepší pozice sedes, tedy místa na kterém kněz předsedá liturgii. Stane se tak více součástí shromáždění věřících, nebude vystrčen někam daleko dozadu. Svou svébytnost (nakolik to v relativně malém prostoru presbytáře jde) více získá jak svatostánek, tak další důležitá místa pro slavení eucharistie jako oltář a ambon.

Zpovědnice

 • Stávající zpovědnice je nevyhovující takřka v každém směru a požadavku. Pro běžného uživatele je zřejmě prvním problémem to, že spíše než utlumení zvuku funguje jako zesilovač. I další parametry jako je určitá průhlednost (diskutovaný požadavek prevence v oblasti zneužívání), možnost zpovědi v kleče/v sedě, možnost na zpovědníka vidět, nebo se zpovídat za zástěnou… v současnosti nejsou uspokojivě naplněny.
 • V případě zpovídání v sakristii dochází nejen ke kolizi s přípravou/uklízením věcí pro mši svatou, ale také není dodržen požadavek na diskrétnost pro kajícníka. Člověk, který se jde zpovídat musí projít před zraky celého kostela.
 • V současné době jsem oslovil manžele Hůlovi (architekt a výtvarnice) s žádostí o vytvoření návrhu nové zpovědnice, která by vyhovovala jak technickým a pastoračním parametrům, tak také esteticky vhodně doplňovala prostor kostela.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...