Stavba Božího království

Milé děti, přijali jsme pozvání účastnit se budování Božího království tady na Zemi. Především ve svém srdci a všude okolo nás. Toto městečko je jeho symbol. Je to znamení, že v našem snažení nejsem sám, ale vytváříme Boží království společně – s Ježíšem uprostřed. Máme radost, že Ježíš vstal z mrtvých, že nás miluje a že se s ním stále setkáváme.

Děkujeme, že přispíváte k budování Božího království tady na Zemi jakýmkoliv způsobem i se svými dětmi.

Nyní je čas odnést si každý svůj domeček domů.

Zveme vás všechny na SCHRÁNKOVÁNÍ = hádanky na každou neděli.

Galerie městečka Božího království (je řazena sestupně):


MENU