Domácí bohoslužba

Jak můžeme slavit neděli v této době rouškové, kdy je velmi omezená účast na bohoslužbě v kostele? A jak s dětmi? Tento návrh připravili otec Stanislaw, Ludmila Obručová a Jana Foldynová.

  • Můžeme sledovat mši svatou v televizi nebo na internetu. Není to ale povinnost nařízená církví, kterou musíme do puntíku splnit. A pro děti to může být náročné udržet pozornost.
  • Můžete si místo toho uspořádat domácí bohoslužbu, která bude kratší a více přizpůsobená dětem. Často je to lepší řešení, než sedět u televize a napomínat děti, ať vydrží, že už to brzo skončí.

Domácí bohoslužba může obsahovat např. tyto části:

  • Kříž a poděkování Bohu za….,
  • přečtení evangelia a povídání si o přečteném. Můžete využít sešitky z liturgie pro děti, nebo další inspiraci z www.deti.vira.cz nebo www.kanan.cz
  • přímluvy, pozdravení pokoje, Otče náš
  • kříž
  • dojít si do kostela pro eucharistii a pozdravit společně Pána Ježíše v kostele.

Doporučené odkazy:

Zkušenosti rodičů s domácí bohoslužbou s dětmi

Další inspirace, jak doma slavit neděli: