Křížová cesta 21

Na této stránce najdete možnost projít si křížovou cestu lesem u nás ve Vinoři – viz dále. Kromě toho čakovická farnost připravila i křížovou cestu přírodou pro rodiny v parku ve Ctěnicích.

Již po patnácté putují před Velikonočními svátky rodiče s dětmi z farnosti Vinoř ke kříži na skále nad Velkými Obůrkami při Křižové cestě lesem. Svízelná cesta s úkoly připomíná poselství největších křesťanských svátků, že cesta k Lásce vede mnohdy přes bolest a těžkosti. Velikonoce navzdory tomu zůstávají svátky naděje, dobra, přátelství, vzájemného lidského pochopení a Lásky, která je silnější než smrt. Je to připomínka smrti a zmrtvýchvstání Ježíše, který je pro nás Průvodcem, Nadějí, Cestou k Božímu království.

V roce 2021 má svou premiéru první Křížová cesta lesem on-line. Bude mít více variant, možnosti cesty s fixními zastaveními i individuální cestu kdekoliv. V rámci náboženství děti připravily texty s jednotlivými zastaveními křížové cesty (ke stažení ZDE). Každé zastavení bude mít také svůj malý úkol. Píseň ke křížové cestě ke stažení.

  1. Individuální cesta: Křížová cesta může proběhnout kdekoli, pokud se budete chtít propojit s ostatními, lze to formou modlitby, sms, whats app do vaší skupiny, fotem z Vaší křížové cesty, kterou odešlete katechetce. Tato fotka se stane součástí galerie na webu farnosti.
  2. Částečně společná cesta: Křížová cesta proběhne 16.3. 2021 (náboženství tento den není v žádné skupině) a její počátek bude u branky kostela. Společná zastavení budou 4 pevná, v oblasti naší běžné trasy, ostatní variabilní. Závěr cesty bude opět u kříže na skále (viz foto) , kde spojíme více zastavení s modlitbou (Ježíš na kříži umírá, Ježíš uložen do hrobu a Zmrtvýchvstání), kdy rozsvítíme svíčku jako vždy (Ve středu ráno budou svíčky uklizeny, můžete je na místě nechat).
    Fixní zastavení budou označena fialovými fáborky. Na místě s pořadovým číslem 2 bude upevněna šňůrka s korálky přátelství, kam můžete přiložit svůj.  Finální dílo si ukážeme na náboženství. Pokud chcete, během cesty se vyfoťte ne mobil a pošlete na whats app do Vaší skupiny. Když budete souhlasit, na stránkách farnosti vytvoříme galerii i s Vaším fotem.

Co si děti zabalí s sebou do batůžku:

Jako vždy 2 klacíky, svíčku, korálek k navlečení na šňůrku, lahvičku s vodou. Každé zastavení můžete označit kamínkem.

V minulých letech bývalo na cestě kolem 70 až 85 dětí, celkem něco přes 100 osob. Věřím, že tolik nás bude opět spojeno na dálku.  Máme jistě za co a za koho prosit. 😊Marie Nováková – katechetka

PL-08-Křížová-cesta

PL-10-Názvy-zastavení-křížové-cesty

MENU