Výuka náboženství

Spojte se s námi na WhatsAppu

Milé děti, rodiče, 

v době omezené výuky náboženství nabízíme tyto možnosti zapojení: 

První sv. přijímání

Tvoříme ho my společně.

Čti více

Starší děti

Bůh je vždy s námi, fandí nám, pomáhá svou přítomností a milostí.

Čti více

Nejmladší 1. a 2. třída 

Máme rok sv. Josefa , papež František 8.12. 2020 vydal apoštolský list Patris Corde - Otcovským srdcem a rok 2021 vyhlásil rokem sv. Josefa.

Ráda bych se s dětmi více věnovala tomuto témtu. V tomto roce je také možné získat mimořádné odpustky více na www.pastorace.cz.

Čti více

Tak ho pro nás připravil Bůh, dědičný hřích ho proměnil. Snažíme se žít tak, aby byl naplněný Boží plán při stvoření.

Čti více

Výuka náboženství ve školním roce 2020/21

Také ve školním roce 2020 /21 je možné děti přihlásit k výuce katolického náboženství.
Výuka bude probíhat od 22.9. 2020 ve dnech úterý nebo čtvrtek, na faře nebo v ZŠ podle volby rodičů.
Přihlášky k výuce náboženství budou k dispozici ve škole, v kostele, ke stažení budou na stránkách farnosti Vinoř.
První schůzka dětí s rodiči bude 22.9. v 17.00 v budově místní fary.

Mohou přijít i děti nepřihlášené, které si u katechetů přihlášku vyzvednou na místě.

Ing. Mgr. Marie Nováková – katechetka

Přihláška ke stažení

Kolonka pro rodiče:

Pomoci dětem v křesťanském životě lze jen tím, že sami budeme křesťansky žít.
Pouze Bůh v nás rozumí Božím věcem…
Porozumět, pochopit celou skutečnost i duchovní zkušenost nelze pouze rozumem. Připravme se na to, že nahlížíme do tajemství života, vztahů, bytí…
Katecheta je pomocník rodičů, doprovází děti na cestě víry.

Jak pracovat s textem, obrazem, pracovními listy, které dítě přináší:

  1. Pozorně prohlédnu, pochválím!!!!
  2. Najdu v Bibli a pročtu (Nemohu-li, nechám vysvětlit dítě. Dítě je dítě, v jeho světě kameny i ptáci mluví, nečekejte od něj sdělení dospělého. V případě nejasnosti, hledejte v Bibli, pokud nerozumíte, ptejte se katechety.)
  3. Vedení dialogu s dítětem: Např. Stvoření světa. (pozor, i Bible zde mluví v obrazech…)
    Jak vznikl svět? Co jste si o tom říkali? Co se ti líbilo? Co tě zaujalo? Co tady kolem nás stvořil Bůh? Co vytvořil člověk? Líbí se ti vymýšlet, tvořit? Je hezké, že Bůh stvořil lidi ke svému obrazu? Proto máme tolik nápadů.  Co zajímavého jsi vymyslel/a?
  4. Uveďte svou zkušenost např. Moc mne baví s tebou skládat loďky z papíru, stavět věže, hrát … I když vařím, vymýšlím recepty, chutě, táta zase…..
  5. Mějte jasný cíl: Zde je to mít vděčné srdce a radovat se společně.

Další téma by třeba bylo první hřích….

Systém výuky:

Do adventu: Starý zákon
Advent: připravujeme srdce na příchod Mesiáše
Vánoce: Slavnost – Bůh posílá Zachránce
Do postu: Ježíš a Jeho život
Příprava na Velikonoce:  obrácení, kříž,  význam bolesti v životě
Velikonoce: Vzkříšení- láska vítězí nad smrtí, strachem, nenávistí, světlo je silnější než tma apod.
Do konce roku: Církev, liturgie, svatí, přátelé Boží, apod.

Ing. Mgr. Marie Nováková – katechetka

MENU