Výuka náboženství

Výuka náboženství začíná 1.12. 2020. Více informací u jednotlivých katechetů.

Spojte se s námi na WhatsAppu

Milé děti, rodiče, 

v době omezené výuky náboženství nabízíme tyto možnosti zapojení: 

První sv. přijímání

První sv. přijímání

Příloha Desatero v praxi

Prohlédněte obrázky a označte je číslem přikázání, se kterým souvisí. Např. někdo na obrázku krade. Které přikázání se týká krádeže? 
Čti více
První sv. přijímání

Desatero.

Prosím pohovořte s dětmi na téma pravidla. Příloha: Desatero
Čti více
který již mají ve své složce. S rodiči hovoří o sv. přijímání, přijetí do srdce Ježíše, který nás miluje, posiluje, pomáhá. Z...
Čti více

Starší děti

Náboženství - starší děti

K příloze svátosti

Na zadní stranu pracovního listu z 11.11. napište, které přikázání se týká odpuštění. Musíme splnit nějaké podmínky, abychom přijali platně...
Čti více
Náboženství - starší děti

Svátosti

Svátosti jsou viditelná znamení neviditelné Boží přítomností. Vyplňte tajemku a označte svátosti, které jste již přijali a označte datum.  Příloha: Svátosti
Čti více
- symbolika duhy, nám při sv. smíření.Chce,  abychom odpouštěli i my. Ježíš říká, že 70x7 . Sedmička je pro židy...
Čti více

Nejmladší 1. a 2. třída 

Náboženství - mladší děti

Nakreslete obra.

Někdy se některých věcí, lidí bojíme. Bůh nám dává statečnost. Obrázek obra si připravte na setkání on line v úterý v 17....
Čti více
Náboženství - mladší děti

Modlíme se za zemřelé

Označte 10 rozdílů na obrázcích. Pohovořte o svých zemřelých a přidejte vyprávění ze života prarodičů.  Příloha: Památka na zemřelé
Čti více
Bůh odpustil Adamovi a Evě. Odpustil i lidem a seslal na nebesa duhu po potopě světa. Vytiskni pracovní list, vybarvi duhu. Slož...
Čti více

Výuka náboženství ve školním roce 2020/21

Také ve školním roce 2020 /21 je možné děti přihlásit k výuce katolického náboženství.
Výuka bude probíhat od 22.9. 2020 ve dnech úterý nebo čtvrtek, na faře nebo v ZŠ podle volby rodičů.
Přihlášky k výuce náboženství budou k dispozici ve škole, v kostele, ke stažení budou na stránkách farnosti Vinoř.
První schůzka dětí s rodiči bude 22.9. v 17.00 v budově místní fary.

Mohou přijít i děti nepřihlášené, které si u katechetů přihlášku vyzvednou na místě.

Ing. Mgr. Marie Nováková – katechetka

Přihláška ke stažení

Kolonka pro rodiče:

Pomoci dětem v křesťanském životě lze jen tím, že sami budeme křesťansky žít.
Pouze Bůh v nás rozumí Božím věcem…
Porozumět, pochopit celou skutečnost i duchovní zkušenost nelze pouze rozumem. Připravme se na to, že nahlížíme do tajemství života, vztahů, bytí…
Katecheta je pomocník rodičů, doprovází děti na cestě víry.

Jak pracovat s textem, obrazem, pracovními listy, které dítě přináší:

  1. Pozorně prohlédnu, pochválím!!!!
  2. Najdu v Bibli a pročtu (Nemohu-li, nechám vysvětlit dítě. Dítě je dítě, v jeho světě kameny i ptáci mluví, nečekejte od něj sdělení dospělého. V případě nejasnosti, hledejte v Bibli, pokud nerozumíte, ptejte se katechety.)
  3. Vedení dialogu s dítětem: Např. Stvoření světa. (pozor, i Bible zde mluví v obrazech…)
    Jak vznikl svět? Co jste si o tom říkali? Co se ti líbilo? Co tě zaujalo? Co tady kolem nás stvořil Bůh? Co vytvořil člověk? Líbí se ti vymýšlet, tvořit? Je hezké, že Bůh stvořil lidi ke svému obrazu? Proto máme tolik nápadů.  Co zajímavého jsi vymyslel/a?
  4. Uveďte svou zkušenost např. Moc mne baví s tebou skládat loďky z papíru, stavět věže, hrát … I když vařím, vymýšlím recepty, chutě, táta zase…..
  5. Mějte jasný cíl: Zde je to mít vděčné srdce a radovat se společně.

Další téma by třeba bylo první hřích….

Systém výuky:

Do adventu: Starý zákon
Advent: připravujeme srdce na příchod Mesiáše
Vánoce: Slavnost – Bůh posílá Zachránce
Do postu: Ježíš a Jeho život
Příprava na Velikonoce:  obrácení, kříž,  význam bolesti v životě
Velikonoce: Vzkříšení- láska vítězí nad smrtí, strachem, nenávistí, světlo je silnější než tma apod.
Do konce roku: Církev, liturgie, svatí, přátelé Boží, apod.

Ing. Mgr. Marie Nováková – katechetka

MENU