Farní ohlášky 13.6. 2021 – 11. neděle v mezidobí

  • Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě dnešní oslavy Prvního svatého přijímání
  • V úterý 15.6. se od 17:30 na farní zahradě uskuteční táborák a Bleší trh
  • V úterý 15.6. zveme od 20:30 hod na on-line Setkání nad Biblí, informace ohledně připojení najdete na webu farnosti Čakovice nebo Vinoř
  • Farní tábor, který se uskuteční v  termínu 18. – 24. 7. je obsazen, je možné hlásit se jako náhradníci
  • Farní příměstský tábor ve Vinoři se uskuteční v termínu 23.8. – 27.8., bližší informace paní Zdeňka Vitámvásová, email: zdenka.p@seznam.cz
  • Probíhá přihlašování na Přípravu a obnovu svátosti biřmování, která začne 5.102021. Bližší informace na plakátku na nástěnce a na webu farnosti. Přihlašování u jáhna Aloise Koláčka osobně nebo na kancelar@farnostcakovice.cz
  • Od září vyhlašuje Teologická fakulta společně s Pastoračním střediskem dvouletý katechetický kurz. Pokud by se našel zájemce o toto studium, který by se po jeho absolvování věnoval katechetické službě v naší farnosti, budeme moc rádi a kurz uhradíme
  • Zápis lektorů ohledně čtení je možné přes webovou stránku farnosti, prosíme o zápis na liturgická čtení
  • Prosíme o finanční příspěvek na provoz farnosti, číslo účtu 113 495 329/0800

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU