Farní ohlášky 16.1. 2022 – 2. neděle v mezidobí

  • V pondělí 17.1. zveme od 19:30 na modlitební setkání do kostela v Čakovicích
  • Ve čtvrtek 20.1. se od 19:00 uskuteční v kostele v Čakovicích setkání dospělých zájemců o svátost křtu
  • Velmi prosíme vás farníky o příspěvek na opravu varhan (v loňském roce bylo zasláno na opravu 1 212 100,-Kč, z toho dotace 800 000,-Kč, z veřejné sbírky 412 100,-Kč) ,
    Letos potřebujeme celkově 1 167 825,-Kč, zažádali jsme o dotaci 848 000,-Kč, pokud bude dotace schválena, potřebujeme vybrat letos 319 825,-Kč, moc prosíme o štědrost
  • Do synodních skupin se můžete zapisovat do archů na postranním zadním oltáři nebo na webu farnosti na farnost-vinor.org/prihlaska, bližší informace ohledně Synody v naší farnosti poskytne paní Maruška Nováková. Informace jsou také na farním webu na stránce SYNODA O SYNODALITĚ A NAŠE FARNOST.
  • Dnes bude ukončena Tříkrálová sbírka, velké poděkování za vaše dary
  • Setkání neofytů proběhne dnes 16.1. od 17:00 na faře v Čakovicích
  • V úterý 1.2. se uskuteční od 19:00 další setkání kurzů Alfa, tentokrát na téma – Jak nás Bůh vede
  • V neděli 30.1. od 9:00 zveme na naší společnou farní snídani, téma – úprava liturgického prostoru našeho kostela – účast Ing. arch. Jindřich Synek, moderovat bude Kateřina Hájková

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...