Farní ohlášky 17.7. 2022 – 16. neděle v mezidobí

  • Naši společnou cestu jsme začali v modlitbě, proto vás opět zvu k adoraci za naši farnost. Bude se konat po mši svaté ve čtvrtek do 19:30.
  • Dnešním dnem ukončujeme sbírku pro občany z Ukrajiny, dále můžete přispívat na transparentní účet Městská části Vinoř – č. účtu 304721157/0300
  • V pondělí 18.7. přijměte pozvání od 20:30 na on-line Setkání nad Biblí, informace ohledně připojení naleznete na webu farnosti Čakovice nebo Vinoř.
  • Pořad bohoslužeb o prázdninách bude stejný jako během roku. Podrobnosti naleznete v tabulce na nástěnce a na webu farnosti, pořad bohoslužeb na měsíc srpen včas upřesníme.  Svátost smíření bude možné přijmout 30 minut přede mší svatou nebo po předchozí domluvě kdykoli.
  • Kontakt na nového administrátora P. Františka Čech: tel. 731124507, e-mail: cech@farnostcakovice.cz

Přeji vám farníkům odpočinek, myslím na vás v modlitbě.
P. František Čech

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...