Farní ohlášky 30.5. 2021 – Slavnost Nejsvětější Trojice

  • Je obnovena pravidelná sobotní večerní mše sv. od 19:00 v kapli sv. Anny v Satalicích
  • V neděli 13.6. přistoupí děti u nás ve Vinoři k Prvnímu svatému přijímání, z tohoto důvodu se v úterý 1.6. od 19:00 uskuteční setkání rodičů  s  P. Stanislawem ve farním centru Betlém
  • V úterý 1.6. zveme od 20:30 hod na on-line Setkání nad Biblí, informace ohledně připojení najdete na webu farnosti Čakovice nebo Vinoř
  • Ve čtvrtek 3.6. při večerní mši sv. prožijeme Slavnost Těla a Krve Páně, jste všichni srdečně zváni
  • Srdečně zveme děti (ve věku 9 –13 let) na farní tábor, který se – jak pevně věříme – bude moci uskutečnit v termínu 18. – 24. 7. Zatím prosíme, aby zájemci dali o sobě vědět a rezervovali si termín
  • Farní příměstský tábor ve Vinoři se uskuteční v termínu 23.8. – 27.8., bližší informace paní Zdeňka Vitámvásová, email: zdenka.p@seznam.czi
  • Probíhá přihlašování na Přípravu a obnovu svátosti biřmování, která začne 5.10.2021. Bližší informace na plakátku na nástěnce a na webu farnosti. Přihlašování u jáhna Aloise Koláčka osobně nebo na kancelar@farnostcakovice.cz
  • Prosíme o finanční příspěvek na provoz farnosti, číslo účtu 113 495 329/0800

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU