Kontakty

Farnost Povýšení svatého Kříže
Vinořské náměstí 16
190 17 Praha Vinoř

IČ:63111349
č. účtu: 113 495 329/0800

Administrátor farnosti: P. Stanislaw Góra , tel.: 737 280 624, 
e-mail: stanislav.gora@knez.cz
(V pondělí pokud možno kontaktovat pouze sms v naléhavých případech)

Jáhen Alois Koláček, tel.: 606 664 398, e-mail: alois.kolacek@volny.cz

MENU