Kontakty

Farnost Povýšení svatého Kříže
Vinořské náměstí 16
190 17 Praha Vinoř

IČ:63111349
č. účtu: 113 495 329/0800

Administrátor farnosti: P. František Čech: tel. 731124507,
e-mail cech@farnostcakovice.cz

Jáhen Alois Koláček, tel.: 606 664 398, e-mail: alois.kolacek@volny.cz

Jáhen Jan Špaňhel, tel. 602218350, email: jan.spanhel1@gmail.com

 E-mail farnosti: info@farnost-vinor.org

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři – út: 15:30 – 17:30, čt 8:00 – 10:00,
jinak po telefonické domluvě s jáhnem Aloisem Koláčkem