Oprava varhan

Milí farníci,

jak jistě víte, varhany v našem vinořském kostele jsou téměř v havarijním stavu a potřebují velmi nákladnou opravu – budou se restaurovat. Restaurování bude probíhat minimálně 3 roky a bude rozdělené na více etap, v celkové výši 3.259.675 Kč (konečná cena). V souvislosti s tím si Vás dovolujeme požádat o finanční pomoc.

Všem dárcům upřímně děkujeme, Pán Bůh Vám to zaplať!

“Více o připravovaném restaurování našich varhan a způsobech, jak přispět, se
dozvíte na TĚCHTO STRÁNKÁCH.”