Pastorační rada

Ve volbách do PR byli zvoleni: Stanisławem Górou byli do PR jmenováni:
Kristýna Špaňhelová
Magdalena Rytinová
Zdeňka Vitámvásová
Jana Toulcová
Jindřich Synek
Josef Řebíček
jáhen Alois Koláček
Petr Ettler (za Hnutí fokoláre)
Jan Obruča (za salesiány spolupracovníky)
Pavel Karička
Marie Nováková
Antonín Škoch

MENU