Pastorační rada

Ve volbách do PR byli zvoleni: Stanisławem Górou byli do PR jmenováni:
Kristýna Špaňhelová
Zdeňka Vitámvásová
Jana Toulcová
Jindřich Synek
jáhen Alois Koláček
Petr Ettler (za Hnutí fokoláre)
Jan Obruča (za salesiány spolupracovníky)
Pavel Karička
Marie Nováková
Antonín Škoch
jáhen Jan Špaňhel
Ludmila Obručová

MENU