Pastorační rada

Ve volbách do PR byli zvoleni: Stanisławem Górou byli do PR jmenováni:
Kristýna Špaňhelová
Magdalena Rytinová
Zdeňka Vitámvásová
Jana Toulcová
Jindřich Synek
jáhen Alois Koláček
Petr Ettler (za Hnutí fokoláre)
Jan Obruča (za salesiány spolupracovníky)
Pavel Karička
Marie Nováková
Antonín Škoch

MENU