Ohlášky, informace

Farní ohlášky 20.6. 2021 – 12. neděle v mezidobí Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě táboráku a Blešího trhu...
Čti více
 • Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě dnešní oslavy Prvního svatého přijímání
 • V úterý 15.6. se od 17:30 na farní zahradě uskuteční táborák a Bleší trh
Čti více
 • Příští neděli 13.6. přistoupí při mši sv. v 10:30  děti ve Vinoři k Prvnímu svatému přijímání, moc prosíme o modlitbu za tyto děti
 • V úterý 8.6. v době od 17:00 do 19:00 se uskuteční v kostele svátost smíření pro děti, které přistoupí k Prvnímu svatému přijímání, zpovídat bude P. Stanislaw a P. František
Čti více
 • Je obnovena pravidelná sobotní večerní mše sv. od 19:00 v kapli sv. Anny v Satalicích
 • V neděli 13.6. přistoupí děti u nás ve Vinoři k Prvnímu svatému přijímání, z tohoto důvodu se v úterý 1.6. od 19:00 uskuteční setkání rodičů  s  P. Stanislawem ve farním centru Betlém
Čti více
 • Od příští soboty 29.5. bude opět pravidelně sobotní večerní mše sv od 19:00 v kapli sv. Anny v Satalicích
 • Sbírka minulé neděle do fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi činí 4 242,-Kč, děkujeme, sbírku odešleme
Čti více
 • Zápis lektorů ohledně čtení bude nadále přes webovou stránku farnosti, prosíme o zápis na liturgická čtení
 • Dnes probíhá sbírka do fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi, děkujeme za příspěvek, sbírka bude odeslána
Čti více
Letos na začátku února papež František ustanovil nový Světový den prarodičů a seniorů touto promluvou:
Čti více
Informace

Farní příměstský tábor 2021

Čti více
 • Platí nové opatření ohledně návštěv bohoslužeb : ochranný prostředek dýchacích cest, rozestup 2 m (u nerodinných příslušníků), dezinfekce rukou při vstupu do kostela
 • Ruší se zapisování účasti na nedělní mše sv.
 • Zápis lektorů ohledně čtení bude nadále přes webovou stránku farnosti
Čti více
 • Platí nové opatření ohledně návštěv bohoslužeb : ochranný prostředek dýchacích cest, rozestup 2 m (u nerodinných příslušníků), dezinfekce rukou při vstupu do kostela
 • Ruší se zapisování účasti na nedělní mše sv.
 • Zápis lektorů ohledně čtení bude nadále přes webovou stránku farnosti
Čti více

spolu s panem kardinálem jsme se zamýšleli nad současnou situací a rozhodli jsme, že v Arcidiecézi pražské od dnešního dne platí toto:

Čti více
 • V pondělí 26.4. bude v Čakovicích mše sv. pro katechumeny s udělováním skrutinií v rámci přijetí svátosti křtu. Prosíme o modlitbu za Terezu, Lukáše, Jakuba, Martina  a jejich kmotry
Čti více

Sestry a bratři v Kristu, milí mladí přátelé,

slavíme čtvrtou velikonoční neděli, kterou nazýváme Nedělí Dobrého Pastýře. Byl to papež sv. Pavel VI. (Giovanni Battista Montini), který po II. vatikánském koncilu ustanovil tuto neděli za den kněžských a duchovních povolání.

Čti více
 • Účast na mši sv. nutno zapisovat do elektronického formuláře - tabulky, která je umístěna na webových stránkách farnosti  
 • Připomínáme možnost sledovat nedělní mši sv. online prostřednictvím youtube kanálu - odkaz na stránkách farnosti Čakovice – www.farnostcakovice.cz,
Čti více
 • Účast na mši sv. nutno zapisovat do elektronického formuláře - tabulky, která je umístěna na webových stránkách farnosti  
 • Připomínáme možnost sledovat nedělní mši sv. online prostřednictvím youtube kanálu - odkaz na stránkách farnosti Čakovice – www.farnostcakovice.cz,
Čti více
 • Účast na mši sv. nutno zapisovat do elektronického formuláře - tabulky, která je umístěna na webových stránkách farnosti
 • Po každé mši sv. je možno přistoupit ke sv. přijímání osobám, které budou nad stanovený limit
Čti více
Informace

Aktuality PS-Centra pro rodinu

Milí příznivci Centra pro rodinu,

posíláme vám jarní pozdravení v předvelikonočním čase a upozorňujeme na:

Čti více
Informace

Zveme na farní tábor

Srdečně zveme děti z našich farností na první farní tábor, který se - jak pevně věříme - bude moci uskutečnit v termínu 18. - 24. 7. Místo je ještě v jednání, zatím prosíme, aby zájemci dali o sobě vědět a rezervovali si termín.
Čti více
1 2 3 11
MENU