Ohlášky, informace

 • Dnešní Svatováclavská sbírka je určena na církevní školství, děkujeme za váš dar
 • V pondělí 27.9. bude od 16:30 na faře setkávání maminek s předškolními dětmi, bližší informace Markéta Matulová (matulovama@gmail.com)
Čti více
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě farní slavnosti minulý týden
 • Dnes večer, 19.9. se na faře v Čakovicích od 17:00 uskuteční setkání Neofytů
Čti více
Ohlášky

Kurzy Alfa ve Vinoři

Čti více
 • Děkujeme všem, kteří přišli na páteční úklidovou brigádu
 • V pondělí 13.9. se od 19:30 uskuteční v čakovickém kostele modlitební setkání
Čti více
 • Ve středu 8.9. se od 9:30 uskuteční na faře setkání seniorů, bližší informace manželé Ettlerovi
 • Ve středu 8.9. je Svátek Narození P. Marie – mše sv. v 18:00
Čti více
Informace

Pondělky 12+

Čti více
Informace

Příprava na Svátost Biřmování

Čti více
 • Mše sv. od září v pravidelném pořádku:

Vinoř         Út – Pá 18:00, Ne 10:30
Satalice     So 19:00 – mše sv. s nedělní platností

Čti více
Informace Přehled akcí

Vinořská pouť

Čti více
Informace

Mše sv. ve Cvrčovicích

Čti více
 • období prázdnin bude nedělní mše sv. zde v kostele pouze v 10:30 (Satalice v sobotu v 19:00), ve všední  den  dle obvyklého pořádku  út – pá 18:00
 • P. Stanislaw bude v době 26.7- 14.8. na dovolené, z tohoto důvodu nebude v tomto čase ve čtvrtek večer zpovídat (zastupující kněží – P. Jiří a P. František)
 • V sobotu 11.9. a neděli 12.9. se uskuteční farní pouť našeho kostela ve Vinoři, bližší informace na webu farnosti a na nástěnkách
Čti více
 • období prázdnin bude nedělní mše sv. zde v kostele pouze v 10:30 (Satalice v sobotu v 19:00), ve všední  den  dle obvyklého pořádku  út – pá 18:00
 • P. Stanislaw bude v době 26.7- 14.8. na dovolené, z tohoto důvodu nebude v tomto čase ve čtvrtek večer zpovídat (zastupující kněží – P. Jiří a P. František)
 • V sobotu 11.9. a neděli 12.9. se uskuteční farní pouť našeho kostela ve Vinoři, bližší informace na webu farnosti a na nástěnkách
Čti více
 • období prázdnin bude nedělní mše sv. zde v kostele pouze v 10:30 (Satalice v sobotu v 19:00), ve všední  den  dle obvyklého pořádku  út – pá 18:00
 • P. Stanislaw bude v době 26.7- 14.8. na dovolené, z tohoto důvodu nebude v tomto čase ve čtvrtek večer zpovídat (v naléhavých případech kontaktujte jáhna Aloise Koláčka)
Čti více
 • období prázdnin bude nedělní mše sv. zde v kostele pouze v 10:30 (Satalice v sobotu v 19:00), ve všední  den  dle obvyklého pořádku  út – pá 18:00
 • V období prázdnin bude P. Stanislaw zpovídat ve čtvrtek v čase 17:30 – 17:55  (jeho nepřítomnost z důvodu dovolené bude oznámena)
Čti více
 • Svatopetrská sbírka určená na bohoslovce, vynesla 1260,- Kč děkujeme za váš dar
 • Sbírka na pomoc Moravě vynesla 10 540,-Kč, děkujeme, sbírky byly odeslány
Čti více
 • Dnešní nedělní Svatopetrská sbírka je určena na bohoslovce, děkujeme za váš dar
 • V úterý 29.6. bude slavnost sv. Petra a Pavla
Čti více
Informace

Satalické putování

Čti více
Farní ohlášky 20.6. 2021 – 12. neděle v mezidobí Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě táboráku a Blešího trhu...
Čti více
 • Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě dnešní oslavy Prvního svatého přijímání
 • V úterý 15.6. se od 17:30 na farní zahradě uskuteční táborák a Bleší trh
Čti více
 • Příští neděli 13.6. přistoupí při mši sv. v 10:30  děti ve Vinoři k Prvnímu svatému přijímání, moc prosíme o modlitbu za tyto děti
 • V úterý 8.6. v době od 17:00 do 19:00 se uskuteční v kostele svátost smíření pro děti, které přistoupí k Prvnímu svatému přijímání, zpovídat bude P. Stanislaw a P. František
Čti více
1 2 3 11
MENU