Ohlášky, informace

Výtěžek z dnešní nedělní sbírky je určen na pomoc Ukrajině, výtěžek bude zaslán na Charitu ČR, která finanční sbírku přepošle.

Čti více
 • V pondělí 14.2. zveme od 19:30 na modlitební setkání do kostela v Čakovicích
 • V úterý 15.2. se uskuteční od 19:00 další setkání kurzů Alfa, tentokrát na téma – Kdo je Duch svatý a jak nás vede
 • Ve čtvrtek 17.2. se od 19:00 uskuteční na faře v Čakovicích další setkání dospělých zájemců o svátost křtu
Čti více
Ohlášky

Národní týden manželství

Čti více
 • V pondělí 7.2. zveme od 17:00 na faru do Čakovic všechny kluky a holky od 12 let – pokračuje setkání Pondělky 12+
 • V pondělí 7.2. zveme od 20:30 na on-line Setkání nad Biblí, informace ohledně připojení naleznete na webu farnosti Čakovice nebo Vinoř
Čti více
Informace

Tříkrálová sbírka – výsledek

Čti více
 • V pondělí 31.1. zveme od 19:30 na modlitební setkání do kostela v Čakovicích
 • Velmi prosíme vás farníky o příspěvek na opravu varhan (v loňském roce bylo zasláno na opravu 1 212 100,-Kč, z toho dotace 800 000,-Kč, z veřejné sbírky 412 100,-Kč) ,  Letos potřebujeme celkově 1 167 825,-Kč, zažádali jsme o dotaci 848 000,-Kč, pokud bude dotace schválena, potřebujeme vybrat letos 319 825,-Kč, moc prosíme štědrost
Čti více
 • V pondělí 24.1. zveme od 20:30 a on-line Setkání nad Biblí, informace ohledně připojení najdete na webu farnosti Čakovice nebo Vinoř.
 • Ve středu 26.1. se uskuteční setkání Ekonomické rady farnosti.
 • Ve čtvrtek 27.1. se od 19:00 uskuteční v kostele v Čakovicích setkání dospělých zájemců o svátost křtu.
Čti více
Informace

Ohlédnutí 

Děti z náboženství vytvořily dramatizaci podle jedné z legend o sv. Mikuláši Kamenné srdce  Zapojily se děti ze všech tří skupin. Dramatizaci děti zahrály před farním kostelem na svátek světce. 
Čti více
Galerie

Fotky z TKS 2022

Čti více
 • V pondělí 17.1. zveme od 19:30 na modlitební setkání do kostela v Čakovicích
 • Ve čtvrtek 20.1. se od 19:00 uskuteční v kostele v Čakovicích setkání dospělých zájemců o svátost křtu
Čti více
Ohlášky

Exodus 90 – pozvání pro muže

Milí muži, bratři, zvu vás na 90 denní duchovní cestu Exodus 90. Začínáme 17.1., cestu zakončíme o Velikonocích. Je to...
Čti více
 • V pondělí 10.1. zveme od 20:30 na on-line Setkání nad Biblí, informace ohledně připojení najdete na webu farnosti Čakovice nebo Vinoř.
 • V úterý 11.9. od 19:00 pokračuje na zámku v Čakovicích setkání ohledně přípravy na svátost biřmování.
Čti více
 • Po mši sv. bude požehnání a vyslání koledníků na cestu Tříkrálové sbírky
 • V pondělí 3.1. zveme od 19:30 na modlitební setkání do kostela v Čakovicích, modlitba bude také za synodní cestu, vyhlášenou papežem Františkem
 • Ve čtvrtek 6.1. bude Slavnost Zjevení Páně, mše sv. bude v kostele s žehnáním kadidla, křídy a vody
Čti více
Informace

Tříkrálová sbírka 2022

Čti více
 • Dnes večer 19.12. se v našem kostele v 18:00 uskuteční čtvrtý adventní koncert , uslyšíme Českou mši vánoční od J. J. Ryby v podání sboru Camerata a sólistů, dobrovolné vstupné je určeno na opravu našich vinořských varhan.
 • Velmi prosíme vás farníky o příspěvek na opravu varhan (letos zasláno na opravu 1 212 100,-Kč, z toho dotace 800 000,-Kč ,z veřejné sbírky 412 100,-Kč) , požádali  jsme opět o dotaci, výsledek dnes nejasný, moc prosíme o vaši štědrost.
Čti více
Ohlášky

Vánoční bohoslužby

VinořSataliceVinoř  Betlém24.12. Štědrý den16:00 Mše sv. 00:00 Půlnoční mše sv.22:00 Půlnoční mše sv.14:00 - 16:00 Betlémské světlo, 14:00 - 16:00...
Čti více
 • Dnes večer 12.12. se v našem kostele v 18:00 uskuteční třetí adventní koncert ,uslyšíme sváteční repertoár v podání česko – arménských umělců
 • V pondělí 13.12. zveme od 20:30 na on-line Setkání nad Biblí, informace ohledně připojení najdete na webu farnosti Čakovice nebo Vinoř
Čti více
Ohlášky

Tři adventní tajemství

Čti více
Ohlášky

Pondělky pro kluky a holky

Čti více
MENU