Příprava na Svátost Biřmování

Komu vlastně věřím? A jak se to projevuje v mém životě? 

Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu křesťanské dospělosti

k přijetí nebo obnovení SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Všichni jsme Božími dětmi … ale tato (radostná) skutečnost nevylučuje, že s tím, jak jdeme životem, má i naše víra v Boha dospět. Mám být Božím dítětem s vírou dospělého (dospívajícího) křesťana! S vírou, na které můžu postavit základy svého života, o kterou se můžu opřít, když mi je těžko, o které můžu ostatním smysluplně povědět, pokud se na ni budou ptát. Prostor pro toto poznání, komu vlastně já sám/sama věřím, pro upevnění dospělé víry v Pána nabízí plánovaná příprava na přijetí/obnovení svátosti biřmování pro farnosti Čakovice, Vinoř a Satalice (s možností přizvání zájemců i ze sousedních farností). I když začne až na podzim, základní informace přinášíme už nyní:

  • Příprava je určena pro všechny, kdo ještě nepřijali svátost biřmování – svátost křesťanské dospělosti, a mají touhu svoji osobní víru víc prohloubit, poznat. Ale i těm, kdo ji přijali už před lety a chtěli by svůj vztah k Bohu upevnit a přihlásit se k němu znovu a nově. Těšíme se na všechny zájemce od 17 do 120 let (vlastně je horní věková hranice neomezená…)
  • Příprava bude probíhat formou společných setkání vždy jednou za 14 dní v úterý večer – pravděpodobně od 19 hod, s předpokládanou délkou trvání 2 hodiny. Večer bude sestaven z přednášky na vybrané téma, z práce v menších skupinkách, z kreativních aktivit i modlitby. Aby se všechno probrané a prodiskutované v životě účastníků upevnilo, dostanou i nějaké podněty k modlitbě nebo sebepoznání pro období 14 dní mezi jednotlivými setkáními.
  • Celá příprava by měla začít v úterý 5.10.2021 a skončit přijetím/obnovením svátosti biřmování v den Letnic 5.6.2022. Je nutné tedy počítat s přípravou jako s dlouhodobějším projektem (s o to trvalejšími plody😊).
  • Je naplánováno celkem 17 společných setkání, na kterých se postupně proberou nejen témata týkající se Bible, modlitby, církve, ale i mojí osobní víry a pochybností, vztahu k sobě samému i autoritám, zamyšlení, kde jsem ve svém životě já sám/sama a kde je v něm Bůh…. Pokusíme se společně hledat odpovědi na otázky, které si v našem životě s Bohem i lidmi klademe. Těšíme se i na dva společně strávené víkendy.

Jak se na tuto přípravu přihlásit? Jednoduše mailem na mailovou adresu  – alois. kolacek@volny.cz, ve kterém uvedete svoje jméno a příjmení, (případně věk) a kontakt na Vás. V případě, že není možné přihlášení elektronicky, je možné se přihlásit i osobně u jáhna Aloise Koláčka nebo P. Stanislawa Góry.

Těšíme se na všechny, kdo se přihlásí…. A nejen my. -Hlavně sám Hospodin, který nám svátostí biřmování dává dary a sílu Ducha svatého na další cestu. Být dospělým křesťanem totiž neznamená, že musím všechno zvládnout sám – právě naopak – můžu počítat s Duchem svatým na každém dalším kroku.

Přípravný tým: o. Stanislaw Góra, Antonín Škoch, Anežka Hesová, Šárka Špinová a Kristína Vavrušková

MENU