Pravidelné aktivity farnosti v týdnu

Neděle:

  • 10:30 – mše svatá s krátkým kázáním pro děti

Pondělí:

  • 18:00-mše svatá /ve Focolare/

Úterý:

  • 18:00 – mše svatá na faře

Středa:

  • 18:00 – mše svatá na faře

Čtvrtek:

  • 11:00 – 12:00 příležitost k setkání s knězem na faře ve Vinoři
  • 18:00 – mše svatá na faře

 Patek:

  • 17:00 – možnost svátosti smíření v sakristii, výstav Nejsvětější svátosti Oltářní k adoraci
  • 18:00 – mše svatá v kostele /P.Stanislaw/

Sobota:

  • 18:30 – Pobožnost Křížové cesty
  • 19:00 – mše svatá s nedělní platností v Satalicích


Pastorační plán naší farnosti na období leden – červen 2021

Pastorační_plán_01_06_2021

Pravidelné pastorační aktivity

Středa 17:00-18:00 – příprava na křest dítěte probíhá na faře  v Čakovicích. Začátek přípravy, která trvá 4 středy po sobě, dohodněte s 
P. Stanislawem.  Nejbližši běh se začne 09.10.
v 17:00.

Pátek 16:30 – 17:30 – především v tento čas vás P. Stanislaw očekává ve farní kanceláři, jinak po telefonické domluvě.

Čtvrtek 19:00 – příprava na křest dospělých, koná se v Čakovicích (informace P. Stanislaw). První setkání po prázdninách začne 12.9.2019

Pátek 17:15-17:55 – adorace Nejsv. Svátosti, v průběhu možnost přijetí svátosti smíření /P.Stanislaw/.

Příprava na svátost manželství se koná individuálně. Prosíme o kontaktování minimálně 3 měsíce před požadovaným termínem sňatku. Bližší informace u P. Stanislawa.

V případě touhy přijmout svátost nemocných kontaktujte P. Stanislawa. 

Křesťanský pohřeb, rozloučení se zesnulým, konzultujte prosím s otcem Stanislawem, a to ještě před jednáním s pohřební službou.


Otec Stanislaw slouží i jako farář v sousedních Čakovicích. Pravidelné aktivity čakovické farnosti najdete na www.farnost cakovice.cz.

Bližší informace o vinořské farnosti najdete na farnost-vinor.org.


Pravidelné farní aktivity

Výuka náboženství

Setkávání seniorů
vždy druhou středu v měsíci od 9:00 do 10:30 hod na faře. 
Bližší informace Petr a Stáňa Ettlerovi 

Setkávání maminek
Společenství maminek se schází každou středu dopoledne.
Bližší informace: Zdenka Vitamvásová, tel. 775 188 995.

Modlitby matek
Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.  (z webu modliteb matek). 
I v naší farnosti se setkáváme k modlitbám za naše děti. Scházíme se většinou v pátek dopoledne u některé z nás. Více informací vám rádi poskytneme.O tom, co jsou Modlitby matek, si můžete přečíst na webu modlitbymatek.cz.  Markéta Matulová (724 359 330) a Káťa Halíková (776162426)  

MENU