Pravidelné aktivity farnosti v týdnu

Pastorační plán naší farnosti na rok 2022

Pravidelné pastorační aktivity

Středa 17:00-18:00 – příprava na křest dítěte probíhá na faře  v Čakovicích. Začátek přípravy, která trvá 4 středy po sobě, dohodněte s 
P. Stanislawem.  

Čtvrtek 19:00 – příprava na křest dospělých, koná se v Čakovicích (informace P. Stanislaw).

Příprava na Svátost Biřmování – další informace zde

Pátek 17:15-17:55 – adorace Nejsv. Svátosti, v průběhu možnost přijetí svátosti smíření /P.Stanislaw/.

Příprava na svátost manželství se koná individuálně. Prosíme o kontaktování minimálně 3 měsíce před požadovaným termínem sňatku. Bližší informace u P. Stanislawa.

V případě touhy přijmout svátost nemocných kontaktujte P. Stanislawa. 

Křesťanské rozloučení beze mše sv. – kontaktujte jáhna Aloise
Koláčka, rozloučení se mší sv. – kontaktujte P. Stanislawa Góru, a to ještě před jednáním s pohřební službou.


Otec Stanislaw slouží i jako farář v sousedních Čakovicích. Pravidelné aktivity čakovické farnosti najdete na www.farnost cakovice.cz.


Pravidelné farní aktivity

Výuka náboženství

Setkávání seniorů
vždy druhou středu v měsíci od 9:00 do 10:30 hod na faře. 
Bližší informace Petr a Stáňa Ettlerovi 

Modlitby matek
Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.  (z webu modliteb matek). 
I v naší farnosti se setkáváme k modlitbám za naše děti. Scházíme se většinou v pátek dopoledne u některé z nás. Více informací vám rádi poskytneme.O tom, co jsou Modlitby matek, si můžete přečíst na webu modlitbymatek.cz.  Markéta Matulová (724 359 330) a Káťa Halíková (776162426)  

Setkávání nad Biblí
se koná on line v pondělí jednou za 2 týdny v 20:30-21:30.
Konkrétní termíny jsou zde.

Modlitební setkání
se koná v kostele v Čakovicích v pondělí jednou za 2 týdny v 19:30-20:30.
Konkrétní termíny jsou zde.

MENU