Satalická pouť ke sv. Anně a 1. Světový den prarodičů a seniorů

Letos na začátku února papež František ustanovil nový Světový den prarodičů a seniorů touto promluvou:

Pozítří, 2. února, oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, kde dva staří lidé – Simeon a Anna, osvícení Duchem svatým, rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Duch svatý ještě dnes  podněcuje v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují. Právě 2. února slavíme setkání prarodičů s vnuky.“

Proto bychom rádi oslavili letošní satalickou anenskou pouť se zvláštní zřetelí na seniory a mezigenerační vztahy. Program bude připraven na neděli 25.července v odpoledních hodinách. Nebude chybět putování z Vinoře do Satalic a poutní bohoslužba v Satalicích. Vzhledem k velice dobré spolupráci vinořských a čakovických farností se samosprávami městských částí, budeme program tvořit v úzké spolupráci s MČ Satalice, Vinoř a Čakovice. Konkrétní program bude včas oznámen. Srdečně zveme na tuto akci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU