Svatodušní novéna

Příští neděli nás čeká slavnost seslání Ducha svatého. Můžeme se na ni připravit společnou modlitbou:

Přijď Duchu svatý a posvěť nás. Naplň naše srdce vroucí touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti.

Zapal v nás svůj oheň, abychom se od něho sami stali světlem, které svítí, zahřívá a těší. Dej našim neobratným jazykům nacházet slova o Tvé lásce a kráse.

Obnov nás, abychom byli lidmi lásky, Tvoji svatí, viditelná Boží slova. Pak obnovíme tvářnost země a všechno bude nově stvořeno. Přijď Duchu svatý a posvěť nás, posilni nás a zůstaň s námi.

Amen.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...