Vážení spolubratři v presbyteriu, milí přátelé,

spolu s panem kardinálem jsme se zamýšleli nad současnou situací a rozhodli jsme, že v Arcidiecézi pražské od dnešního dne platí toto:

Vzhledem k tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) – s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení.

Je vhodné zvážit formu hromadného zpěvu. Při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce. Svaté přijímání se podává „na ruku“.

Povzbuzuji Vás také, abyste postupně obnovili výuku náboženství. Může nás inspirovat to, jak se děti postupně navrací do škol, ale věřím, že individuálně moudře posoudíte vaši konkrétní situaci. Zejména prosím pamatujte na dobrou přípravu k 1. sv. přijímání.

Věřím, že nás různým způsobem zasáhla včerejší slavnost Dobrého Pastýře. Kéž se jím co nejvíce inspirujeme a Duch Svatý ať nás posiluje a vede!

Pamatuji na Vás v modlitbě!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup a generální vikář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU