Římskokatolická farnost ve Vinoři - Informace

0

Odvodnění farní studny

Po delší době se podařilo vyřešit odvodnění farní studny. Zmizel tak podmáčený vstup na farní zahradu a voda zásobuje rybníček v dolní části zahrady. Květen 2024

0

Vylepšení sálu v Betlémě

Díky svému původnímu určení (stáje) a krásné barokní klenbě, nebyly akustické podmínky v sále manželů Krajlových v Betlémě nejlepší. Protože je sál využíván nejen k farním akcím, ale i k dalším veřejným nebo soukromým setkáním, rozhodli jsme se...