Římskokatolická farnost ve Vinoři - Informace

0

Pastýřský list

Otec arcibiskup Jan připravuje prohloubení přípravy na manželství a doprovázení mladých manželských párů. Více naleznete v jeho pastýřském listu.

0

Odvodnění farní studny

Po delší době se podařilo vyřešit odvodnění farní studny. Zmizel tak podmáčený vstup na farní zahradu a voda zásobuje rybníček v dolní části zahrady. Květen 2024