Farnost Povýšení sv. Kříže

Pořad bohoslužeb:

Kostel Povýšení sv. Kříže – Vinoř

Neděle10:30
Pondělí18:00 – centrum Mariapoli
Úterý18:00
Středa9:00
Čtvrtek18:00
Pátek18:00

V pátek adorace od 18:30 do 19:30

Kaple sv. Anny – Satalice

Sobota 19:00 (mše sv. s nedělní platností)

Úmysly mší svatých (intence) je možné si domlouvat s P. Františkem Čechem nebo s Aloisem Koláčkem.


Možnost svátosti smíření:
Středa8:30 8:5517:30 – 17:55
Pátek17:30 – 17:5518:30 – 19:25
Sobota (Satalice)18:30 – 18:55

(Pokud v ohláškách nebude stanoveno jinak, jiná možnost po tel. dohodě)


Přípravu na křest domlouvejte s P. Františkem Čechem. Je možné využít společných příprav ve farnosti Čakovice (více na webu farnostcakovice.cz)

Příprava na svátost manželství se koná individuálně. Prosíme o kontaktování minimálně 3 měsíce před požadovaným termínem sňatku. Bližší informace u P. Františka Čecha.

Křesťanský pohřeb, rozloučení se zesnulým konzultujte prosím s P. Františkem Čechem nebo s otci z hnutí Focolare: P. Jiřím, P. Františkem, a to ještě před jednáním s pohřební službou