Author: František Čech

0

Svatodušní novéna

Příští neděli nás čeká slavnost seslání Ducha svatého. Můžeme se na ni připravit společnou modlitbou: Přijď Duchu svatý a posvěť nás. Naplň naše srdce vroucí touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti. Zapal v nás...

0

Pouť (nejen pro seniory) do Staré Boleslavi

Ve čtvrtek 23. 5. se vydáme společně s farností Vinoř a farností Chodov na pouť do Staré Boleslavi. Odjezd bus 375 z Letňan v 10:13 (Vinořský hřbitov 10:23 (na zastávku Brandýs n.L.-St.Bol. „Školní“). Mše svatá v Basilice Nanebevzetí Panny Marie...

0

Májové pátky

Májové pobožnosti opět budou! Farníci si je oblíbili a máme na aktivitu dětí velmi dobré ohlasy.Letos vychází na 5 pátečních pobožností a podle všeho bude na všech přítomen otec Frček. Nově necháme sloužit tyto...

0

Pouť na Svatou Horu

I letos jsme zváni ke společnému putování na Svatou Horu. Při pouti se můžeme nejen potkat s novými lidmi (hostiteli z farnosti na Chodově), ale také společně prosit za naše farnosti. Podrobnosti k putování naleznete na webu...