Category: Ohlášky

Farní ohlášky 15.12. 2019 – 3. neděle adventní 0

Farní ohlášky 15.12. 2019 – 3. neděle adventní

Diecézní sbírka na bohoslovce z minulé neděle činí 5 176,-Kč, děkujeme Velké poděkování všem, kteří přišli na včerejší brigádu a úklid kostela Dnes večer od 18:00 se koná v kostele třetí adventní koncert, vystoupí manželé Radovi odběr...

Farní ohlášky 3.11. 2019 – 31. neděle v mezidobí 0

Farní ohlášky 3.11. 2019 – 31. neděle v mezidobí

Na varhany minulou neděli bylo vybráno 7 297,-Kč, velké poděkování všem dárcům Příští neděli bude věnována finanční sbírka na potřeby Arcidiecézní charity Ve čtvrtek 7.11. nebude večer mše sv., nabízíme možnost bohoslužby ráno v 8:00 v mužském fokoláre...