Farní centrum Betlém

Na fotografiích vidíte bývalý farní chlév po rekonstrukci. Věříme, že se vám také líbí. Abychom jej využili nejenom pro účely farnosti, ale i pro potřeby občanů naší městské části, rozhodli jsme se pronajímat  tyto místnosti na oslavy narozenin, křtin, svateb, ale i pohřbů pro širokou veřejnost.

V sále je 60 míst u stolu. K dispozici kuchyňka k přípravě pohoštění s vybavením pro stolování 60 osob.


Od 1. 2. 2019 je v platnosti nový ceník za pronájem farního centra Betlém.  

Bez vytápění:
Pro nefarní:   min. 4 hodiny – 2000,-Kč, každá další započatá hodina 500,-Kč
Pro farní: min. 4 hodiny  – 1000,-Kč, každá další započtá hodina 240,- Kč
S vytápěním:
Pro nefarní:   min. 4 hodiny – 2800,-Kč, každá další započatá hodina 600,-Kč
Pro farní: min. 4 hodiny  – 2000,-Kč, každá další započtá hodina 500,- Kč

(Přípravná doba obsazení Betléma v ceně akce, doba úklidu se započítává do doby akce)

Předpokládáme, že s ohledem na charakter budovy nebudou oslavy delší nežli do 22:00 hod. Výjimky je nutné projednat s administrátorem farnosti.

Nájemce žádáme, aby po skončení akce provedli úklid prostor.


Farní centrum Betlém  – provozní pokyny

Farní centrum Betlém je k dispozici všem lidem dobré vůle, kostelním i nekostelním.

Prosíme o dodržení následujících zásad:

 • S požadavkem objednávky farního centra Betlém kontaktujte koordinátora farnosti e-mail – alois.kolacek@volny.cz
 • Klíče od Betléma obdržíte od koordinátora farnosti nebo jím pověřené osoby
 • Na svazku jsou tři klíče – od vstupní brány fary a od pravých a levých dveří farního centra Betlém
 • Příprava na akci  je bezplatná, viz aktuální ceník na webových stránkách farnosti
 • Veškeré vybavení Centra Betlém je nájemci i k dispozici
 • V zimním období je možné zapnout kotel – ovladač na pravé straně u vstupu na WC
 • Ve farním Centru Betlém je zákaz kouření
 • Při pořádání akce prosíme respektujte obyvatele, kteří mají byty nad farním centrem Betlém
 • Prosíme o dodržování nočního klidu  22:00 – 06:00
 • Po skončení akce (pronájmu) je nutné dodržovat pokyny umístěné ve farním centru – Pokyny při předání
 • K úklidu slouží prostředky uložené v úklidové komoře vedle toalet
 • Přebírající má právo a povinnost při převzetí farního centra Betlém zkontrolovat všechny místnosti a případně vyžadovat od nájemce nápravu při nedodržení stanovených podmínek– opětovný úklid, náhrada poničených věcí
 • Preferujeme platbu za pronájem  převodem na účet farnosti  – 113495329/0800

Děkujeme.

Ve Vinoři dne 9.6.2021  

Alois Koláček
koordinátor farnosti


Farní centrum BETLÉM slouží nám všem, doufáme, že jste v něm strávili pěkné chvíle,
že jste byli spokojeni.
Aby byli spokojeni i ti po vás, prosíme při předání o dodržení následujících pokynů:

 • Umýt a uklidit veškeré používané nádobí
 • Vyčistit  lednice
 • Odnést všechny nespotřebované potraviny, pochutiny, nápoje
 • Odnést veškerý odpad (tříděný i netříděný) – odpad nevhazovat do popelnic na farním dvoře
 • Vytřít podlahu ve všech místnostech farního centra
 • Stoly a židle vrátit na původní místo (zachovat původní rozmístění)
 • Uklidit toalety a zkontrolovat, zda někde neprotéká voda
 • Pokud bylo použito vytápění – nastavit termostat na minimální teplotu
 • Vypnout elektrické spotřebiče ze sítě
 • Zavřít okna
 • Zhasnout světla
 • Zamknout obojí dveře
 • Všechny nestandardnosti oznamte prosím při vracení klíčů

Děkujeme.

Ve Vinoři dne 9.6. 2021                        

Alois Koláček
koordinátor farnosti


Pronájem farních prostor a Betléma má na starosti jáhen Alois Koláček, e-mail: alois.kolacek@volny.cz.

Rezervace

< 2020 >
Listopad
Po
Út
St
Čt
So
Ne
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec

 

Zašlete nám svůj dotaz:


  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš Email (vyžadováno)

  Předmět zprávy

  Vaše zpráva