• Nezařazené
 • 0

32.neděle v mezidobí.

Ohlášky z neděle 8.listopadu:

 • Dnešní nedělní bohoslužba byla obětována za zemřelou Olgu Blahenskou. Děti při ní děkovali za úrodu. Ovoce, které přinesly bude předáno Sestrám Matky Terezy.
 • Minulou neděli byla  sbírka byla na charitativní činnost v naší arcidiecézi a v načem kostele při ní bylo vybráno 4.100,–Kč.

Svátky v týdnu:

 • V pondělí je svátek posvěcení lateránské baziliky.
 • V úterý je památka sv. Lva Velkého.
 • Ve středu je svátek sv. Martina.
 • V pátek je památka sv.Anežky České.

Program v týdnu:

 • V tomto týdnu bude mše svatá  zde v kostele  jako obvykle v pondělí, ve středu  a v pátek od 18 hod.Ve čtvrtek bude bohoslužba slova také od 18h.
 • V sobotu  v 10hod. budou zde v kostele křtiny.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny bude jako obvykle v sobotu 14.listopadu již od 16.00 mše svatá.
 • Příští neděli 15.listopadu  je 33. neděle v mezidobí a mše sv. bude jako obvykle zde v kostele od 9.00  a obětována bude za farníky.

Pravidelné aktivity ve farnosti:

 • Před každou mší i po mši sv. je možnost přijmout svátost smíření.
 • V neděli po mši je možnost si vypůjčit knihy z farní knihovny v kostele, případně i jindy po dohodě s Annou nebo Stáňou Ettlerovou.
 • Nezapomeňte si vzít Katolický týdeník.

Další:

 • Duchovní obnova bude až na 2. neděli adventní, t.j. 6.12. Tak jak již dříve bylo oznámeno povede ji  P.Peter Ján Wach a bude bezprostředně navazovat na nedělní mši sv.  Bude probíhat na faře a bude možné při ní přijmout i svátost smíření. Bude také spojena se společným jednoduchým obědem. Děti a mládež budou mít připravený samostatný program. Přihlašte se na tuto obnovu, seznam je na bočním oltáři.
 • Před adventem by měl vyjít i vánoční Farní zpravodaj, příspěvky je možné dodat Lídě Obručové.
 • Obnovujeme sbírku známek pro misie. Známky je dobré vystříhnout i s částí obálky s razítkem a vložit do krabičky u vstupu do kostela.
 • Tak jako minulý rok plánujeme v naší obci uspořádat Tříkrálovou sbírku. Protože loni probíhalo vše narychlo, začínáme s plánováním v předstihu. Kdo máte zájem nám pomoci s touto sbírkou, napište se na seznam, který je rovněž na bočním oltáři.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...