Volby do pastorační rady

VOLBY DO NOVÉ PASTORAČNÍ RADY

Následující měsíce se v naší farnosti ponesou ve znamení voleb do Pastorační rady (PR). Vzhledem ke končícímu pětiletému období stávající PR začneme hledat nových 12 členů, kteří budou P. Františkovi Čechovi poradním a pracovním orgánem.

Ve dnech od 12. 11. do 3. 12. máme všichni prostor navrhnout tři osoby. Pro tyto návrhy budou v Satalicích i ve Vinoři připraveny lístky a krabice, ve kterých se návrhy budou sbírat. Po 3. 12. osloví P. František všechny navržené osoby a ti, kteří nominaci přijmou, budou 10. 12 zveřejněni na kandidátní listině na nástěnkách a na webu farnosti. Volební den je stanoven na 13. 1. 2024 pro účastníky bohoslužby v Satalicích a na 14. 1. 2024 pro účastníky bohoslužby ve Vinoři. Voliči dostanou k dispozici volební lístky, na které uvedou nejvýše 3 jména z kandidátní listiny. Odevzdané hlasovací lístky sečte a výsledek následně odevzdá duchovnímu správci volební komise, která se skládá z Jany Toulcové, Kristýny Špaňhelové a Pavla Karičky.

Zvolené členy nové PR oznámí duchovní správce nejpozději v neděli 28. 1., jmenované členy poté nejpozději 4. 2.

PRAKTICKÉ INFORMACE:

Navrhovat a volit mohou všichni farníci starší 15 let. Zvolený smí být farník starší 18 let.

PR se skládá z administrátora farnosti, 2 jáhnů, 4 zvolených zástupců, 4 zástupců jmenovaných duchovním správcem a 2 zástupců hnutí činných na území farnosti.

U navrhovaných kandidátů je nutné uvést celé jméno a kontakt.

Volební komise je k dispozici pro jakékoliv dotazy a připomínky.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...