• Nezařazené
 • 0

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Ohlášky z neděle 20.prosince:

 • Dnešní nedělní bohoslužba byla obětována  za farníky.
 • Večer od 18h bude zde v kostele 4. adventní koncert: J.J.Ryba Česká mše vánoční. Dobrovolné vstupné bude použito na další etapu opravy varhan.

Program v týdnu:

 • V tomto týdnu bude mše svatá  zde v kostele  jako obvykle v pondělí a ve středu od 18 hod.
 • V úterý ráno od 6h je zde v kostele rorátní mše svatá.
 • Ve čtvrtek na Štědrý den bude možné si z kostela od 14 do 16 hod. přinést domů Betlémské světlo.                                                                                                               Od 16h bude zde v kostele Vánoční mše sv. pro děti.                                                    Ve 24h bude zde v kostele Půlnoční mše svatá, půl hodiny přede mší se budou zpívat koledy.
 • V Satalicích v kapli sv.Anny bude na Štědrý den Půlnoční mše sv. již od 22h.
 • V pátek 25. prosince na Hod Boží vánoční bude zde v kostele mše sv. v 9 hod. ráno.
 • V sobotu 26. prosince na svátek sv. Štěpána bude zde v kostele mše sv. také v 9 hod. ráno.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny bude jako obvykle příští sobotu na svátek sv.Štěpána mše sv. odpoledne od 16 h a celebrovat ji bude biskup Karel Herbst.
 • Příští neděli 27.prosince je svátek svaté Rodiny a mše sv. bude jako obvykle zde v kostele od 9.00  bude při ní obnova manželských slibů, zveme všechny manžele, za které bude tato mše sv. obětovaná.

Pravidelné aktivity:

 • Před každou mší sv. je možnost přijmout svátost smíření.
 • V neděli po mši je možnost si vypůjčit knihy z farní knihovny v kostele, případně i jindy po dohodě s Annou nebo Stáňou Ettlerovou.

Další:

 • Obnovujeme sbírku známek pro misie. Známky je dobré vystřihnout i s částí obálky s razítkem a vložit do krabičky u vstupu do kostela.
 • V neděli 3.ledna po mši sv. začíná tříkrálová sbírka v naší farnosti. Krátká schůzka vedoucích skupin koledníků bude v neděli 27.12. po mši sv. na faře.
 • Za lavicemi je k dispozici Katolický týdeník.
 • Včera v  sobotu  byla zde v kostele brigáda, vánoční úklid a výzdoba, děkujeme všem, kteří přišli a pomohli.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...