• Nezařazené
 • 0

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Ohlášky z neděle 13.prosince:

 • Dnešní nedělní bohoslužba byla obětována za Josefa Halíka, který zemřel před 10 lety.
 • Dnes  po mši budou navazovat před kostelem a na náměstí vánoční trhy s živým betlémem a mimo jíné  v 10.15 vystoupí také děti, které navštěvují náboženství pod vedením katechetky M. Novákové a v 10.30 vystoupí náš pěvecký sbor Kůrovci s pásmem koled.
 • Večer od 18h bude v kostele 3. adventní koncert Milana Drobného. Kromě vánočního repertoáru zazní i další písně. Dobrovolné vstupné bude použito na další etapu opravy varhan.

Svátky v týdnu:

V pondělí je památka  sv. Jana od Kříže.

Program v týdnu:

 • V tomto týdnu bude mše svatá  zde v kostele  jako obvykle v pondělí, ve středu,  ve čtvrtek a v pátek od 18 hod.
 • V úterý ráno od 6h je zde v kostele rorátní mše svatá.
 • Místo obvyklé výuky náboženství bude toto úterý od 17h v kostele kající bohoslužba pro všechny děti.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny bude jako obvykle v sobotu 19. prosince od 16.00 mše svatá. Ve čtvrtek ráno od 6h rorátní mše sv.
 • V sobotu 19. prosince od 9h bude zde v kostele brigáda, vánoční úklid a výzdoba kostela a bude se připravovat základ pro betlém. Prosíme, přijďte nám pomoci.
 • V soboru večer je od 18.hod. v Centru Mariopoli přátelské předvánoční posezesení se zpěvem . Svůj vánoční repertoár vám zazpívá chrámový sbor Kůrovci, jako host vystoupí houslista Petr Maceček. Vstup volný.
 • Příští neděli 20.prosince je 4. neděle adventní a mše sv. bude jako obvykle zde v kostele od 9.00  a obětována bude za farníky.
 • Večer od 18h bude v kostele 4. adventní koncert: J.J.Ryba Česká mše vánoční.

Pravidelné aktivity ve farnosti:

 • Před každou mší sv. je možnost přijmout svátost smíření.
 • V neděli po mši je možnost si vypůjčit knihy z farní knihovny v kostele, případně i jindy po dohodě s Annou nebo Stáňou Ettlerovou.

Další:

 • Obnovujeme sbírku známek pro misie. Známky je dobré vystřihnout i s částí obálky s razítkem a vložit do krabičky u vstupu do kostela.
 • V neděli 3.ledna po mši sv. začíná tříkrálová sbírka v naší farnosti.Krátká schůzka vedoucích skupin koledníků bude v neděli 27.12. po mši sv. na faře.
 • Za lavicemi je k dispozici Katolický týdeník.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...