Farní ohlášky 11.7. 2021 – 15. neděle v mezidobí

  • období prázdnin bude nedělní mše sv. zde v kostele pouze v 10:30 (Satalice v sobotu v 19:00), ve všední  den  dle obvyklého pořádku  út – pá 18:00
  • V období prázdnin bude P. Stanislaw zpovídat ve čtvrtek v čase 17:30 – 17:55  (jeho nepřítomnost z důvodu dovolené bude oznámena)

Co plánujeme na období prázdnin:

  • Svatoanenská pouť do Satalic se uskuteční v neděli 25.7. – bližší informace na nástěnce a webu farnosti
  • Farní tábor se uskuteční v  termínu 18. – 24. 7.
  • Farní příměstský tábor ve Vinoři se uskuteční v termínu 23.8. – 27.8.
  • Probíhá přihlašování na Přípravu a obnovu svátosti biřmování, která začne 5.10.2021. Bližší informace na plakátku na nástěnce a na webu farnosti. Přihlašování u jáhna Aloise Koláčka osobně nebo na kancelar@farnostcakovice.cz
  • Od září vyhlašuje Teologická fakulta společně s Pastoračním střediskem dvouletý katechetický kurz. Pokud by se našel zájemce o toto studium, který by se po jeho absolvování věnoval katechetické službě v naší farnosti, budeme moc rádi a kurz uhradíme
  • Prosíme o finanční příspěvek na provoz farnosti, číslo účtu 113 495 329/0800

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU