Farní ohlášky 19. května 2019 – 5. neděle velikonoční

  • Mládež naší farnosti zveme na setkání 21.5. na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů
  • Ve středu 22.5. se koná na faře od 18:00 setkání ohledně pastorace dětí, od 19:00 Pastorační rada a od 20:30 Ekonomická rada farnosti
  • V pátek 24.5. se uskuteční Noc kostelů, program je v brožurkách, kdo by chtěl být nápomocen, nechť se obrátí na manžele Obručovi
  • Příští neděli poděkujeme za uplynulý pastorační rok v naší farnosti
  • Setkání dětí připravujících se na První svaté přijímání a jejich rodičů se uskuteční 28.5. v 19:00 v kostele
  • Přejeme požehnaný velikonoční týden

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...