Farní ohlášky 24.5.2020 – 7. neděle velikonoční

 • Pořad bohoslužeb:
  Vinoř Satalice
Úterý – Pátek 18:00  
Sobota 19:00
Neděle 9.00 a 10:30 (zvláště pro děti)  
 • Dnešní sbírka v naší arcidiecézi je věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům, děkujeme.
 • Ve čtvrtek 28.5. obnoví v katedrále jáhnové a kněží své závazky vyplývající ze svěcení, prosíme o modlitbu za ně.
 • Ve čtvrtek 28.5. po večerní mši sv. bude brigáda – úklid kostela, prosíme přijďte pomoc.
 • V sobotu 30.5. v 18:00 hod. při vigílii Seslání Ducha sv. přijme v Čakovicích svátost křtu 6 katechumenů, prosíme o hojnou účast a modlitbu za tyto nové křesťany.
 • V době 3.8. – 7.8. plánujeme farní příměstský tábor, ještě jsou volná místa, přihlášky vzadu na postranním oltáři.
 • Společná pouť čakovické a vinořské farnosti na Svatou Horu se překládá z 6.6. na 5.9.2020, podrobnosti ohledně pouti budou v ohláškách příští neděli.
 • Od pondělí 25.5. bude v naší farnosti obnovena výuka náboženství.
 • V úterý 9.6. plánujeme tradiční Blešák s táborákem
 • Z důvodu omezené možnosti setkávání letos neplánujeme Dětský den
 • V pátek 19.6. od 16:00 je plánována svátost smíření pro děti, které 21.6. při nedělní mši sv. přistoupí k Prvnímu svatému přijímání
 • V pátek 12.6. proběhne tradiční Noc kostelů, kdo by chtěl pomoci s programem, prosím nahlašte se u Pavla Karičky nebo jáhna Aloise Koláčka
 • Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha sv., touto slavností končí velikonoční doba.

Přejeme ve zdraví prožité následující velikonoční dny

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...