Farní ohlášky 6.3. 2022 –1. neděle postní

 • Výtěžek finanční sbírky z minulé neděle na pomoc lidem z Ukrajiny  –  30.877,-Kč
 • Za farnost jsme připravili kostelní kasičku u vchodu do kostela, finance půjdou na potřebu lidí z Ukrajiny, kteří u nás ve Vinoři naleznou dočasný domov před válkou v jejich zemi

 • V pondělí 7.3. zveme od 17:00 na faru do Čakovic všechny kluky a holky od 12 let – pokračuje setkání Pondělky 12+
 • V pondělí 7.3. zveme od 20:30 naon-line Setkání nad Biblí, informace ohledně připojení naleznete na webu farnosti Čakovice nebo Vinoř
 • V úterý 8.3. pokračuje na zámku v Čakovicích od 19:00 příprava na svátost biřmování
 • Ve středu 9.3. zveme všechny seniory na setkání na faře od 9:30
 • Ve středu 9.3. se uskuteční na faře od 19:00 setkání Pastorační rady farnosti
 • Ve čtvrtek 10.3. se od 19:00 uskuteční na faře v Čakovicích další setkání dospělých zájemců o svátost křtu
 • V postní době bude každý pátek v 17:30 v kostele pobožnost Křížové cesty
 • Velmi prosíme vás farníky o příspěvek na opravu varhan (v loňském roce bylo zasláno na opravu 1 212 100,-Kč, z toho dotace 800 000,-Kč, z veřejné sbírky 412 100,-Kč) ,  Letos potřebujeme celkově 1 167 825,-Kč, zažádali jsme o dotaci 848 000,-Kč, pokud bude dotace schválena, potřebujeme vybrat letos 319 825,-Kč, moc prosíme štědrost
 • Od úterý 1.3. jsou všechny mše sv. slouženy v kostele
 • V pondělí 21.3. se uskuteční od 18:00 setkání farníků v Centru Betlém ohledně úpravy liturgického prostoru našeho kostela

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...